Međunarodno pravo

Savjetovanje u svim područjima koji se odnose na pravne odnose i sisteme više država:

 • Razvod braka
 • Nasljeđivanje
 • Prava na nekretninama
 • Trgovina i privredno pravo
 • Pravo trgovačkih društava

Bračno i porodično pravo

Savjetovanje u svim područjima bračnog i porodičnog prava:

 • Odvojeni život
 • Razvod braka
 • Sporazumi o razvodu braka
 • Podjela imovine
 • Bračni ugovori

Nasljedno pravo

Savjetovanje u svim područjima nasljednog prava:

 • Određivanje nasljedstva i oporuke
 • Nasljednički ugovori
 • Nasljedno pravo
 • Darovanja

Obvezno pravo

Beratung in sämtlichen Fragen des Obligationenrecht

 • Arbeitsrecht
 • Mietrecht
 • Verträge

Privredno pravo i trgovačka društva

Savjetovanje u oblastima privrednog prava i prava trgovačkih društava:

 • Osnivanje trgovačkih društava (d.o.o., D.D.)/span>
 • Ugovori među dioničarima
 • Transakcije kapitala
 • Mandati člana upravnog odbora

Pravo stranaca

Savjetovanje u pitanjima boravka stranih osoba u Švicarskoj:

 • Dozvole boravka
 • Radne dozvole
 • Prijem u državljanstvo

Pravni sistemi bivše Jugoslavije

Savjetovanje u svim pitanjima vezano za sisteme bivše Jugoslavije:

 • Obvezno pravo
 • Bračno i obiteljsko pravo
 • Nasljedno pravo
 • Privredno pravo
 • Prava na nekretninama
 • Civilno-procesno pravo

Krivično pravo

Zastupanje i savjetovanje u krivičnim postupcima.